O Συνεταιρισμός

Ιστορικό

Με έτος ίδρυσης το 1934, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός στη σημερινή του μορφή αναδιαμορφώθηκε το 1986 ύστερα από συνένωση τριών συνεταιρισμών κατ’ επιταγήν του νόμου 1541/85.

Σκοπός της ίδρυσης του είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των συνεταίρων μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημιουργικά διοικούμενης επιχείρησης, με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των μελών του.
Για την επίτευξη των στόχων του ο συνεταιρισμός αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά οινικών προϊόντων.

Αμπελώνας

Στον ιδιόκτητο αμπελώνα των μελών, εκτάσεως 3000 στρεμμάτων παράγεται η πρώτη ύλη:

 1. ΛΕΥΚΑ οινοποιήσιμα σταφύλια ποικιλίας Σαββατιανό, ποικιλιακά λευκά (Mαλαγουζιά και Sauvignon Blanc
 2. ΕΡΥΘΡΑ (Aγιωργήτικο και Merlot, Syrah Granache Rouge.)

όπου κατά μέσο όρο εισκομίζονται στο συνεταιριστικό οινοποιείο κατ’έτος 1200 τόννοι σταφυλιών , προς γλευκοποίηση-οινοποίηση και πώληση του παραγόμενου οίνου.

Εγκαταστάσεις-παραγωγικές μονάδες

Η οινοποιητική οργάνωση είναι εγκατεστημένη εντός ιδιόκτητου οικοπέδου επί της κεντρικής λεωφόρου Βας. Κωνσταντίνου 31 στο Κορωπί. Περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων, αποθηκών, χώρων παραγωγής & τυποποίησης, πωλητήριο προιόντων.

Επίσης λειτουργεί Πολιτιστικός Μουσειακός χώρος στο παλαιό εμφιαλωτήριο με έκθεση φωτογραφίας και στον προαύλιο χώρο εκτίθεται αρχαίος λήνος του 350 π.Χ.

Η παραγωγική μονάδα αποτελείται από:

 1. Σταφυλοδόχο με inox κοχλιομεταφορέα Σταφυλιών
 2. Απορραγιστήρα PERA και δύο αντλίες σταφυλοπολτού PERA και SIPREM
 3. Προπιεστήριο type PERA
 4. Σύγχρονο Πνευματικό πιεστήριο BUCHER RPZ 140 και πιεστήρια type PERA σταφυλιών συνεχούς πίεσης.
 5. Αεροσυμπιεστές Ε 150 και περιστροφικό 30hp CHIRON- WERKE
 6. Δύο Ψυκτικά συγκροτήματα MGQAY και CARRIER με ψυκτικά σώματα συνολικής ψυκτικής δυναμικότητας 1500 τόννων
 7. Απορροφητήρα στεμφύλων
 8. Έξι αντλίες μεταφοράς οίνου -γλεύκους (3-εμβολοφόρες και τρείς περιστροφικές)
 9. Αντλία-μηχάνημα επίπλευσης και αναδευτήρα βάνας KIESEL
 10. Φιλτρο γής διατόμων VELO
 11. Φίλτο χάρτου VELO
 12. Πιεστικό μηχάνημα νερού PSEKA
 13. Πιεστικό μηχάνημα θερμού νερού karcher
 14. Ηλεκτρονική Γεφυροπλάστιγγα 60 τόννων
 15. Γεφυροπλάστιγγα 70 τόννων
 16. Συγκρότημα δέκα ψυχόμενων δεξαμενών
 17. Συγκρότημα 32 ανοξείδωτων δεξαμενών χωρητικότητας 2020 τόννων
 18. Δέκα δεξαμενές Π.Τ χωρητικότητας 450 τόννων
 19. Μηχανήματα Τυποποίησης –εμφιάλωσης και συσκευασίας KRYER.
 20. Οινοποιητής με μηχανισμό ανακύκλωσης σταφυλοπολτού 15 τόννων.

Παραγόμενα προϊόντα-πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση παράγει κατά μέσο όρο ετησίως 900 τόννους οίνου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού τυποποιείται σε επώνυμες συσκευασίες (εμφιαλωμένο ή τυποποιημένο σε PET και bag in box) και διατίθεται προς πώληση στους πελάτες. Είναι πιστοποιημένη για παραγωγή οίνου προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «ΠΓΕΑττική» με αρ.μητρώου εγκεκριμένης επιχείρησης 25.

Προοπτικές- επεκτάσεις

Με δεδομένα, την σαφή επιστροφή - των πληγέντων από την οικονομική κρίση - ανέργων, στην καλλιέργεια της γής (ήδη οι ανανεώσεις των αμπελώνων γίνονται με αυξανόμενες τάσεις και έχουν ξεπεράσει το 10%), προγραμματίζεται ο εκσυγχρονισμός του ΑΟΣ και η επέκταση του με την δημιουργία ομάδας παραγωγών ελαιολάδου και μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου, καθώς η παραγωγή αυτή, παρουσιάζει σημαντική αύξηση και η δράση αυτή καθίσταται επιτακτική.

Ανθρώπινο δυναμικό

Στον Αγρ. Οινοποιητικο Συνεταιρισμό Κορωπίου απασχολούνται συνολικά τέσσερεις εργαζόμενοι, εποχιακά έως οκτώ, και υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες όσον αφορά το τμήμα της οικονομικολογιστικής υποστήριξης.